Ο κύριος στόχος του προγράμματος «Εργαλεία για δασκάλους, καθηγητές και εκπαιδευτές στον τομέα της διαφορετικότητας των ανθρώπων» είναι:

•  Η ανάλυση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του δασκάλου, του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτή σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, ούτως ώστε να είναι ικανοί να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες, τις ικανότητες και δεξιότητες των διαφορετικών ανθρώπων και την μετατροπή αυτού σε συγκριτικό πλεονέκτημα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

•  Δασκάλους και εκπαιδευτές εκπαιδευτικών οργανισμών, σε εκπαιδευτές σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στις βιομηχανίες, στα μέσα ενημέρωσης και στην υγεία.

•  Εκπαιδευτικοί οργανισμοί (επαγγελματικά κέντρα κατάρτισης, πανεπιστήμια, πολυτεχνεία, σχολές μαθητείας).

Τα προϊόντα του προγράμματος είναι:

•  An Assessment Tool.

•  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

•  Ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο.

Οι Εταίροι

Tampereen Aikuiskoulutussaatio/Tampereen Aikuiskoulutuskeskus - Finland

Γεωργικό Τεχνολογικό Κέντρο Έρευνας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης - Ελλάδα

FLORIDA CENTRE DE FORMACIO ( Florida Training Centre) - Spain

FUNDACIO FLORIDA (Florida Foundation) - Spain

Hameen ammattikorkeakoulu/ Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Finland

Pirkanmaan Oppisopimuskeskus - Finland

Tampere Business Campus TBC ry - Finland

Turun ammattikorkeakoulu - Finland

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) - Norway

VOX Learing for Arbeidslivet - Norway

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach - Poland

 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο