Ανθρώπινο Δυναμικό

Διοίκηση

Πρόεδρος Κωνσταντίνος Μπλιάτσιος  
Αντιπρόεδρος Γεώργιος Παπαβραμίδης   
Μέλος Μιράντα Μπέκου  
Μέλος  Αναστασία Ακριβούλη  

Διευθυντές / Προϊστάμενοι / Υπεύθυνοι Τομέων 

Διευθυντής    Κωνσταντίνος Μπλιάτσιος   
Προϊστάμενος Λογιστηρίου  Νικόλαος Γίτσης  

Συντονιστής Ενεργιεών Κατάρτισης (Λάρισα)

Λάζαρος Ραπτόπουλος  

Προϊστάμενος Παραρτήματος (Λαμία) 

Αικατερίνη Λυμτσιούλη   

Υλοποίηση / Διαχείριση 

Υλοιποίηση και Διοικητική Υποστήριξη Προγραμμάτων  Αικατερίνη Λυμτσιούλη   
Υλοποίηση και Διοικητική Υποστήριξη Προγραμμάτων  Χρυσούλα Κουτόβα   
Υλοποίηση και Διοικητική Υποστήριξη Προγραμμάτων  Βαλεντίνη Λίτσιου   
Υλοποίηση και Διοικητική Υποστήριξη (Λαμία) Ρένα Στιβακτά   
Λογιστική Υποστήριξη  Φρόσω Νιβολιανίτη   
Λογιστική Υποστήριξη  Αναστασία Ακριβούλη   
Διαχείριση και Λογιστική Υποστήριξη  Μιράντα Μπέκου