Η διαδικασία αναζήτησης εργασίας αποτελεί μια χρονοβόρα και επίπονη προσπάθεια για τους περισσότερους. Στην προσπάθεια αυτή ορισμένα εργαλεία θεωρούνται απαραίτητα και διευκολύνουν την εύρεση της πολυπόθητης θέσης εργασίας.

Στους παρακάτω συνδέσμους περιγράφονται αναλυτικά οι οδηγίες σύνταξης ενός βιογραφικού σημειώματος και της επιστολής που το συνοδεύει, οι οδηγίες αναζήτησης και συγγραφής μια συστατικής επιστολής και οι οδηγίες συμμετοχής σε μία συνέντευξη επιλογής προσωπικού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Η ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ