Οι μόνιμες δομές του Κ.Ε.Κ. είναι πλήρως εξοπλισμένες με σύγχρονα εποπτικά μέσα. Οι αίθουσες διδασκαλίας τηρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και δίνουν τη δυνατότητα να εφαρμοστούν όλες οι σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης για τη διεξαγωγή προγραμμάτων υψηλής ποιότητας.

Το Κ.Ε.Κ. διαθέτει συνολικά 11 αίθουσες διδασκαλίας χώρους διοικητικής υποστήριξης, πίνακες, τηλεοράσεις-vide o , επιδιασκόπια, διαφανοσκόπια, οθόνες προβολής, m onitors, εκτυπωτές, scaner , φωτογραφικά μηχανήματα καθώς και τον κατάλληλο κατά ειδικότητα εξοπλισμό που απαιτείται π.χ. πειραματικό θερμοκήπιο, γεωργικά μηχανήματα. Επιπλέον κάθε παράρτημα είναι εξοπλισμένo με αρκετό αριθμό Η/Υ συνδεδεμένων σε δίκτυο και με πρόσβαση στο Internet για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Επίσης στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Κ. υπάρχει βιβλιοθήκη η οποία διαθέτει πλούσια βιβλιογραφία που χρησιμοποιείται τόσο από τους καταρτιζόμενους όσο και από τους συνεργάτες του.