Στο ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ λειτουργεί από την ίδρυσή του το Τμήμα Προώθησης στην Απασχόληση.

Οι στόχοι του ΤμήματοςΠροώθησης στην Απασχόληση είναι:

  • Η εξατομικευμένη προσέγγιση και παρακολούθηση των καταρτιζομένων στο ΚΕΚ και η τοποθέτησή τους σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας
  • Η επικοινωνία με τους φορείς των εργοδοτών και των εργαζομένων της περιοχής
  • Η έρευνα για τις κενές θέσεις εργασίας και η επικοινωνία με τους κατάλληλους καταρτιζόμενους για την πλήρωσή τους.
  • Η επιστημονική στήριξη των καταρτιζομένων στις επιχειρηματικές τους προσπάθειες.