Το ΓΕΩΡΓΙΚΟ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Κ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα τη Λάρισα (Σωκράτους 111) και Παραρτήματα στη Λαμία και στα Γρεβενά.

Πιστοποιήθηκε ως Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας και δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης από τον Ιανουάριο του 1995 με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης υψηλής ποιότητας.

Το Κ.Ε.Κ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ εξειδικεύεται στα παρακάτω θεματικά πεδία: