Επίκαιρες Δημοσιεύσεις

voucher 29-64 for siteΠροκηρύχθηκε από τον ΟΑΕΔ το πρόγραμμα για ανέργους με τίτλο "Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση".

Σύμφωνα με την πρόσκληση, που μπορείτε να δείτε εδω http://www.oaed.gr/images/NEA-ANAKOINWSEIS/GR_TYPOU/dldia.pdf, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην παραπάνω δράση από 10/10/2014 έως 31/10/2014.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο σχέδιο αναμένεται να ωφεληθούν 16.600 άνεργοι, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, ηλικίας από 29 μέχρι 64 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01/01/1950 έως και 31/12/1985.

Site 18-24 2 rev

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος http://voucher.gov.gr

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας το πρόγραμμα για ανέργους νέους με τίτλο "Επιταγή εισόδου για νέους από  18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας".

Σύμφωνα με την πρόσκληση, που μπορείτε να δείτε εδω http://voucher.gov.gr/project/download-doc/pid/18/paction/kek/id/18 , οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην παραπάνω δράση από 29/08/2014 έως 20/09/2014.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο σχέδιο αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άνεργοι, ηλικίας από 18 μέχρι 24 ετών (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01/01/1990 έως και 31/12/1996) εκ των οποίων οι 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ και οι 9.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Site 25-29 rev

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος http://voucher.gov.gr

Προκηρύχθηκε  από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας το πρόγραμμα για ανέργους νέους με τίτλο "Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας". 

Σύμφωνα με την πρόσκληση, που έχει αναρτήθεί στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr , οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην παραπάνω δράση από 07/08/2014 έως 15/09/2014
Παράταση στην υποβολή αιτήσεων μέχρι 18 Σεπτεμβρίου.

Στη συγκεκριμένη δράση οι δικαιούχοι της επιταγής κατάρτισης ανέρχονται στους 30.000, ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών (δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01/01/1985 έως και 31/12/1989) εκ των οποίων οι 12.000 είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ και οι 18.000 είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ecoplantaΤο πρόγραμμα “Promoting biological control methods in agriculture through the transfer of innovative tools and skills – ecoplanta”  στοχεύει στη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γεωργών και των αγρεργατών στον τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας.

Περισσότερα...

pools-cxΤο πρόγραμμα  “Producing open online learning systems for Centers of Excellence – POOLS – CX”   στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια Η/Υ .  Παράλληλα  θα προωθήσει και θα αξιοποιήσει την CALL (Computer Assisted Language Learning – Εκμάθηση γλώσσας με Η/Υ).

Περισσότερα...

agrotrainΤο πρόγραμμα του έργου Leonardo da Vinci της δράσης “Μεταφορά Καινοτομίας” με τίτλο “Καινοτόμα βιολογική γεωργία μέσω φιλικών προς το χρήστη εργαλείων κατάρτισης (AGROTRAIN)” υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv (Βουλγαρία) και συντονίζεται από την εταιρία ERBIL Ε.Π.Ε. από την Άγκυρα (Τουρκία).

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή