Επιχειρήσεις

Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν, χωρίς καμμία επιβάρυνση ή μακροχρόνια δέσμευση, να συμμετάσχουν στα προγράμματα Voucher του Υπουργείου Εργασίας ως επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης, αποδεχόμενες ένα αριθμό ωφελουμένων του προγράμματος ώστε να κάνει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. 

Τα προγράμματα Voucher απευθύνονται σε ανέργους αποφοίτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Προβλέπουν περίπου 100 ώρες θεωρητική κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς φορείς και περίπου 450 ώρες (μέχρι 6 μήνες) πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.

Ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση μπορεί να δεχτεί για πρακτική άσκηση το πολύ:

  • 1 άτομο αν απασχολεί 0-4 εργαζόμενους
  • το 30% των εργαζομένων της αν απασχολεί 5 εργαζόμενους και άνω

Αναμενόμενα οφέλη:

  • Κάλυψη θέσεων εργασίας, χωρίς κανένα κόστος,  για περίπου 450 ώρες (μέχρι 6 μήνες). 
  • Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος των ασκουμένων
  • Δυνατότητα επιχορήγησης για πρόσληψη ασκουμένων μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

{uniform form=1/}