Η δράση αναφέρεται στην επιχορήγηση ανέργων με επιταγές κατάρτισης (training vouchers), για να παροκολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης  σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με ταυτόχρονη πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

Δικαιούχοι επιταγής κατάρτισης είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα επιλεγούν και θα ενταχθούν (από τον ΟΑΕΔ) στο Μητρώο Ωφελουμένων με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας) μέσω μοριοδότησης, αφού υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής.

Οι άνεργοι που θα επιλεγούν και θα συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα δεν επιβαρύνονται οικονομικά, καθώς το κόστος της κατάρτισης και της πιστοποίησης καλύπτονται από την «επιταγή κατάρτισης» 700 € ενώ μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στους ανέργους, που θα καταρτιστούν εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται στα 500 €.

 


Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος είναι:

 

  • Υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά για την απόκτηση Επιταγής Κατάρτισης (Voucher) μέχρι 25 Μαίου 2012 στην παρακάτω ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εδώ.
     
    Κρατήστε τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) που θα λάβετε απο το σύστημα.
  • Η κατάταξη και επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ηλεκτρονικά από τον Ο.Α.Ε.Δ., με κριτήρια την ηλικία και τη διάρκεια ανεργίας τους και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr με βάση τον Κ.Υ.Α.Σ., χωρίς ονόματα.
  • Σε περίπτωση που βρίσκεστε στη λίστα των επιτυχόντων, θα πάρετε αυτοπροσώπως από το Κ.Π.Α του ΟΑΕΔ την επιταγή κατάρτισης.
  • Ακολούθως επιλέγετε το ΚΕΚ στο οποιο θα παρακολουθήσετε το πρόγραμμα και υποβαλετε αίτηση συμμετοχής.
  • Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις Πιστοποίησης, λαμβάνετε το εκπαιδευτικό επίδομα των 500€

Σε περίπτωση που είστε κάτοχοι επιταγής κατάρτισης και επιλέξετε το Κ.Ε.Κ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας ή κάντε κλικ εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες

Δες το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Αναλυτικές Οδηγίες

Συχνές Ερωτήσεις