Το πρόγραμμα Automove II υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo da Vinci με τη συνεργασία 4 χωρών (Ισπανία- Ανάδοχος έργου, Ελλάδα-εταίρος, Ουαλία-εταίρος και Ρουμανία-εταίρος). Είναι ένα πρότυπο πρόγραμμα το οποίο σκοπό έχει την ανάπτυξη ενός εργαλείου κατάρτισης, την διευκόλυνση της τεχνολογίας της πληροφορίας και επικοινωνίας και την ευκολότερη πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση για εκείνους τους ανθρώπους που έχουν θέληση και ανάγκη. Για την εκπλήρωση αυτών, το πρόγραμμα επιδιώκει την εφαρμογή νέων πρακτικών στην κατάρτιση και βελτίωση του περιεχόμενου και των μεθόδων εκπαίδευσης ενώ παρέχει μία συνολική επαγγελματική προσπέλαση.

Τελικό προϊόν:

•  Δημιουργία CD - ROM το οποίο θα περιέχει εκπαιδευτικό υλικό για τον τομέα των αμαξωμάτων των αυτοκινήτων.

•  Έντυπη έκδοση εκπαιδευτικού υλικού για τον συγκεκριμένο κλάδο.

•  Σύνδεση μέσω διαδικτύου.

Για περισσόρερες πληροφορίες: