«Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Υποστήριξη της Επιχειρηματικής κατάρτισης»

Το πρόγραμμα ΕΙΝΕΤ υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo da Vinci με τη συνεργασία 38 οργανισμών από 16 Ευρωπαϊκές Χώρες: Κύπρος, Ελλάδα, Δανία, Γαλλία, Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Ισπανία, Σλοβακία και Ηνωμένο Βασίλειο . Επικεφαλής οργανισμός είναι το Πανεπιστήμιο BODO της Νορβηγίας.

Στόχος είναι - Η Ανάπτυξη ενός Διεθνούς Δικτύου για:

•  Να στηθούν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός κλίματος συλλογικότητας που θα προωθήσει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία ως στρατηγική στην εκπαίδευση και κατάρτιση.

•  Προώθηση της συμβολής και ενδυνάμωση της επαγγελματικής κατάρτισης όσον αφορά νέες δυνατότητες απασχόλησης μέσω καινοτόμων μοντέλων εκπαίδευσης.

•  Έμφαση στις ίσες ευκαιρίες μέσω νέων προσεγγίσεων στη δια βίου μάθηση.

•  Διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων

Φυλλάδιο
Ενημερωτικό Δελτίο 1
Ενημερωτικό Δελτίο 2