Το πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης βιολογικής γεωργίας υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo da Vinci με τη συνεργασία 9 χωρών (Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία, Σουηδία, Τσεχία, Αυστρία και Ολανδία).

Η δυνατότητα της προσφερόμενης καινοτομίας έχει αποδειχθεί θεμελιώδης για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Αυτή η δυνατότητα είναι βασισμένη όχι μόνο στην τεχνολογική καινοτομία, αλλά στην παραγωγή της γνώσης και της ικανότητας, ώστε να καταστεί αυτό ευρέως εφικτό. Από αυτήν την άποψη, η επαγγελματική κατάρτιση γίνεται ένα στρατηγικό όργανο για τη σύνδεση της επιχείρησης και του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ψάχνουν για απασχόληση αλλά και εκείνων που απασχολούνται ήδη και πρέπει να βελτιώσουν τις ικανότητες και δεξιότητές τους.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στην δημιουργία ενός συστήματος συνεχούς κατάρτισης που να μπορεί να αποτελέσει ένα σαφές και σταθερό πλαίσιο αναφοράς για κατάρτιση και επανακατάρτιση των ατόμων, των ομάδων και των επιχειρήσεων. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα υψηλό επίπεδο, απαιτείται ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο εργαλείο κατάρτισης, και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργάζονται:

•  εταίροι από ΜΜΕ,

•  ειδικοί οικονομικών και τεχνολογικών γνώσεων για την κατανόηση και την ανάλυση των αλλαγών και των αναγκών αγοράς,

•  συνεργάτες από τον ακαδημαϊκό κόσμο, για τις επιστημονικές και τεχνικές δεξιότητές τους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνδέσουν τους χώρους της εκπαίδευσης και της εργασίας,

•  κοινωνικοί εταίροι που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διασύνδεση των πανεπιστήμιων και επιχειρήσεων, ως υποστηρικτές των ευκαιριών κατάρτισης.

Στόχος:

•  Η δημιουργία ενός e - learning μοντέλου κατάρτισης για την βιολογική γεωργία.

•  Η δημιουργία δικτύου όπου θα ενθαρρύνει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών μορφών κατάρτισης.

Εταίροι

Ιταλία

AGER

 

CESAR Universit ΰ di Perugia, Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale

 

Consortium Consorzio Biologico per lo Sviluppo sostenibile

 

IAM-B Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari

 

Universit ΰ di Ancona Dip.to di Biotecnologie Agrarie e Ambientali

 

Universit ΰ di Firenze Dip.to Scienze Agronomiche e gestione del territorio agroforestale

 

Wayin S.p.A. E-business Company

Αυστρία

BAL Gumpenstein Federal Research Institute for Agriculture in Alpine Regions

Τσεχία

FOA Nadace pro ekologicke zemedelstvi

Γερμανία

IBDF Institute for Biodynamic Research

Ελλάδα

MAI Χ Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

 

KEK ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γεωργικό Τεχνολογικό Κέντρο Έρευνας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης

Ολλανδία

Warmonderhof Training Centre Groenhorst College , Dronten

Πορτογαλία

Alto Fuste

 

Sociedade Portuguesa de Inova ηγ o Consultadoria Empresarial e Fomento da Inova ηγ o, S.A.

Ισπανία

Patronato Rodrνguez Penalva

Σουηδία

DEVECO Development Ecology Sustainability

Δελτίο Τύπου