Το πρόγραμμα υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Joint Actions Socrates, Leonardo and Youth με τη συνεργασία 6 οργανισμών από 5 Ευρωπαϊκές Χώρες: (Ιρλανδία- Ανάδοχος έργου, Ελλάδα-εταίρος, Ιταλία-εταίρος, Ισπανία-εταίρος και Φιλανδία-εταίρος).

Στόχος είναι η καθιέρωση, η ανάπτυξη και η υποστήριξη ενός αποτελεσματικού προτύπου συνεργασίας όπου διαμέσου της ενεργητικής συμμετοχής θα συμβάλλει:

•  Στην ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης των ατόμων που αναζητούν άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών, σε εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο. Η επίτευξη αυτή θα πραγματοποιηθεί με την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ αυτών των ατόμων και των τοπικών κοινοτήτων/τοπικών αρχών ή οργανώσεων, ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές.

•  Η καταπολέμηση της ξενοφοβίας και της κοινωνικής διάκρισης σε εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο διαμέσου της καλύτερης ενημέρωσης του τοπικού αγροτικού πληθυσμού για τα άτομα που αναζητούν άσυλο, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

•  Η καθιέρωση καινοτόμων συστημάτων που θα επιτρέψουν τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των ήδη υπαρχόντων δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, με αποτέλεσμα την αυξανόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων-στόχων και των αρμόδιων υπευθύνων.

Τελικο Προϊόν: Εγχειρίδιο Διαπολιτισμικού Διαμεσολαβητή

Εταίροι

•  Waterford LEADER PARTNERSHIP LTD. South East European Carrefour - ΙΡΛΑΝΔΙΑ
•  ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΛΛΑΔΑ
•  CONFORM - ΙΤΑΛΙΑ
•  Langhe Monferrato e Roero Societa Consortile - ΙΤΑΛΙΑ
•  Instituto de Desarrollo Comunitario (Murcia) - ΙΣΠΑΝΙΑ
•  Oravais Receptioncentre for refugees (Ostrobothnia) - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Για περισσόρερες πληροφορίες:

Δελτίο 1
Δελτίο 2
Δελτίο 3

ή επισκευθειτε το site του προγράμματος : www.asseteu.com