Ο κύριος στόχος του προγράμματος ELS είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων του προσωπικού των γραφείων και των λοιπών εταιρειών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτός ο στόχος θα εφαρμοστεί μέσω της δημιουργίας μιας Διαδικτυακής πύλης για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Προϊόντα

•  Η δημιουργία 4 πακέτων εκμάθησης ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά και Ισπανικά) επιχειρηματικής ορολογίας. Τα Πακέτα Επιχειρηματικής Ορολογίας εστιάζονται σε θέματα της επιχείρησης και στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης, ακούσματος, σύνταξης εγγράφου και σωστής εφαρμογής της γραμματικής του χρήστη στην επιλεγμένη γλώσσα.

•  Η δημιουργία ενός Online γλωσσαρίου το οποίο περιέχει πάνω από 1000 λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον. Ο χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί τους ορισμούς διαφόρων θεμάτων σχετικά με την επιχείρηση σε 8 Ευρωπαϊκές γλώσσες.

•  Η δημιουργία του επιχειρησιακού προφίλ για τις συνεργαζόμενες χώρες.

Οι Εταίροι

1.

Pixel, Φλωρεντία - Ιταλία

www.pixel-online.net

2.

Connectis srl, Πράτο - Ιταλία

www.connectisweb.com

3.

Comune di Firenze, Φλωρεντία - Ιταλία

www.commune.fi.it

4.

ITI-IPIA Leonardo da Vinci, Φλωρεντία - Ιταλία

www.usr.toscana.it

5.

No limits Education and Training Ltd, Mansfield - Ηνωμένο Βασίλειο

www.nolimitstraining.com

6.

Association de Gestion du Peseau des Centres d' Etude des Langues des Chambres Francaises de Commerce et d'industrie, Παρίσι - Γαλλία

www.agercel.com

7.

Confederacion de Empresarios de Aragon (CREA), Σαραγόσα - Ισπανία

www.crea.es

8.

Kompetansemegleren as, Bodo - Νορβηγία

www.kompetansemegleren.no

9.

ΚΕΚ Γεωργικής Ανάπτυξης, Λάρισα - Ελλάδα

www.geoan.gr

10.

EuroEd Foundation, Iasi - Ρουμανία

www.euroed.dntis.ro

11.

Innovation and Business Development Center , Bucuresti - Ρουμανία

www.cidaf.ro

12.

Transfer Slovensko Ltd, Bratislava - Σλοβακία

www.transfer.sk

13.

BW ver.di in Niedersachsen e.V., Γερμανία

www.bildungswerk-verdi.de

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα του προγράμματος
: http://www.eurobusinesslanguageskills.net/