ΜΙΚΡΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΩΝ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Πρόγραμμα Κοινοτικής δράσης για την επαγγελματική κατάρτιση

Ο πολλαπλασιασμός φυτών είναι συνήθης για την παραγωγή φυτωρίων πολλών φυτών, νέων υβριδίων και καλλιεργειών. Οι εργαστηριακές μικροπολλαπλασιαστικές διαδικασίες,

οι οποίες και περιλαμβάνουν την καλλιέργεια κυττάρων, ιστών και οργάνων υποστηρίζουν τώρα τις συμβατικές διαδικασίες πολλαπλασιασμού. Μολονότι αρκετά εμπορικά, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ινστιτούτα δραστηριοποιούνται στον μικροπολλαπλασιασμό, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι απληροφόρητα ορισμένων βασικών και καινοτόμων τεχνολογιών για την μεγιστοποίηση της φυτικής παραγωγής.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
  • Ινστιτούτο Φυτοπροστασίας Πατρών, Ελλάδα
  • Τριανταφυλλιές Αβράμη.
  • Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα
  • Πανεπιστήμιο Nottingham , Ηνωμένο Βασίλειο
  • Πανεπιστήμιο Ljubljana, Σλοβενία
  • Ακαδημία Επιστημών της Ουγγαρίας, Ουγγαρία
  • ΚΕΚ Γεωργικής Ανάπτυξης

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί σε διαδικασίες που αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο για:

. Την ενίσχυση της συνειδητοποίησης των τεχνολογιών του μικροπολλαπλασιασμού και των δυνατοτήτων εφαρμογής τους σε σχέση με τις απαιτήσεις του καταναλωτή, την ποιότητα, το μάρκετινγκ και τους ισχύοντες κανονισμούς.

. Την παροχή ευκαιριών σύνδεσης της εργασίας με την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση/βελτίωση των εργαστηριακών δεξιοτήτων και της ικανότητας των ευρωπαϊκών κέντρων να διαφημιστούν για την τελειότητά τους στις κατάλληλες βιοτεχνολογίες.

. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων, το οποίο θα περιλαμβάνει CD-ROM s , για τις θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές του μικροπολλαπλασιασμού των φυτών. Το επιλεγμένο υλικό θα είναι διαθέσιμο και στη νοηματική γλώσσα.

. Τη δημιουργία ενός συμβουλευτικού δικτύου για συνεχή εκπαίδευση στον τομέα του μικροπολλαπλασιασμού.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο