Το πρόγραμμα Ostrich υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo da Vinci με τη συνεργασία 8 χωρών (Ουγγαρία -Ανάδοχος έργου, Βέλγιο-εταίρος, Δανία-εταίρος, Ελλάδα-εταίρος, Ιταλία-εταίρος, Πορτογαλία-εταίρος, Τουρκία-εταίρος, Ηνωμένο Βασίλειο-εταίρος). Χρονική διάρκεια υλοποίησης 1/10/2005 - 30/09/2007.

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού από απόσταση ( e - learning platform ) για εκπαιδευτικούς οργανισμούς, επαγγελματικές οργανώσεις και ενώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αναπαραγωγής πτηνών που δεν πετούνε και επίσης για τους αποφοίτους των πανεπιστημίων και κολλεγίων, συμβούλους, ειδικούς και απασχολουμένους στην αναπαραγωγή των συγκεκριμένων πτηνών.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:

•  Η παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης, αποτελεσμάτων και προβλημάτων της αναπαραγωγής των συγκεκριμένων πτηνών (με ειδική αναφορά στην αναπαραγωγή της στρουθοκαμήλου) στους οργανισμούς των συμμετεχόντων χωρών.

•  Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, θεματολογίας και εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και η μετάφραση του αντίστοιχου υλικού στις εθνικές γλώσσες των συνεργαζομένων χωρών.

•  Η ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης e - learning πλατφόρμας.

•  Η εξέταση του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υποβάθρου και εκπαιδευτικών εργαλείων και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

•  Η διάδοση των αποτελεσμάτων.

Οι Εταίροι

1.

University of Szeged College of Agriculture - Ουγγαρία

2.

Γεωργικό Τεχνολογικό Κέντρο Έρευνας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης - Ελλάδα

3.

Katholieke Hogeschool Kempen - Βέλγιο

4.

Ed - Consult - Δανία

5.

Eduweb Tavoktatasi - Ουγγαρία

6.

Confederazione Italiana Agricoltori dell' Umbria - Ιταλία

7.

Universidade dos Acores - Πορτογαλία

8.

University of Canakkale Onsekiz Mart - Τουρκία

9.

Harper Adams University College - Ηνωμένο Βασίλειο

10.

Scottish Agricultural College - Hνωμένο Βασίλειο

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα του προγράμματος
: http://ostrich.eduweb.hu/