Το "AQUAFARM" , είναι διάρκειας 2 ετών στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, τομεακό πρόγραμμα «Leonardo da Vinci», Δράση Εταιρικές Σχέσεις με στόχο την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής εμπειρίας και καινοτόμων προσεγγίσεων με την Υδροπονία, καθώς και την ανάπτυξη δικτύων διάδοσης για την διευκόλυνση της μεταφοράς και ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην "καινοτομία". Αυτός ο όρος σε σχέση με το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως ο προσδιορισμός νέων εκπαιδευτικών υλικών, μεθοδολογιών και προσεγγίσεων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σκοπεύει στην διάδοση της καινοτομίας δια μέσω της εταιρικής συνεργασίας, των μεθόδων εργασίας, την αξιολόγηση και των στρατηγικών διάχυσης.

Μεγάλη έμφαση δίνεται στην ποιοτική επιλογή των επιμέρους οργανισμών της κοινοπραξίας, προερχόμενοι από διαφορετικούς τομείς και τέσσερις χώρες π.χ. Μικρομεσαία επιχείρηση, πανεπιστήμιο, Δημόσια αρχή και εκπαιδευτικό κέντρο.

Ο στόχος της εταιρικής σχέσης είναι η επίτευξη της διάδοσης μιας αποδεδειγμένης τεχνικής για την ενίσχυση των ομάδων-στόχων, με σκοπό την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων και της ανάπτυξης πρόσθετων τρόπων για τη βελτίωση των εργασιών τους με αρμονία στο περιβάλλον.

Αυτή η τεχνική αναφέρεται στην καλλιέργεια με την απουσία εδάφους, όπου είναι η πρακτική καλλιέργειας φυτών με απλή υδροπονία ή υδροπονία με εμπλουτισμένο υδατικό διάλυμα.

Η εταιρική σχέση θα ερευνήσει εφαρμογές καλλιέργειας άνευ εδάφους στην Ευρώπη για την ανάπτυξη επιχειρηματικών καινοτομιών των ομάδων στόχων, θα διαδώσει τα αποτελέσματα δια μέσω παραγωγής φυλλαδίων και παρακολουθώντας/οργανώνοντας σεμινάρια/εργαστήρια για την παρουσίαση του προγράμματος.

Οι Εταίροι

1.

Erbil Project Consulting Engineering Co., Ltd, Τουρκία

2.

Γεωργικό Τεχνολογικό Κέντρο Έρευνας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης - Ελλάδα

3.

Agricultural University - Plovdiv , Βουλγαρία

4.

Asociacion Amigos de Europa Leonardo da Vinci, Ισπανία

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα του προγράμματος   :   http://www.aquafarm-eu.com