2000- 2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α.Μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΓΕΝΙΚΑ)

682-19

ΛΑΡΙΣΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

23

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

2

ΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

688-19

ΛΑΜΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

38

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

3

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΓΕΝΙΚΑ)

674-19 
671-19
690-19
687-19

ΛΑΜΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

119

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

4

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

689-19

ΛΑΜΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

17

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

5

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

665-19

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

7

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

6

ΜΑΓΕΙΡΟΙ

654-19

ΣΕΡΡΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

13

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

7

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

656-19

ΣΕΡΡΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

12

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

8

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΓΕΝΙΚΑ)

652-19

655-19

ΣΕΡΡΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

70

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

9

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ

663-19

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

42

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

10

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

662-19

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

27

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

11

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΓΕΝΙΚΑ)

685-19

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

25

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

12

ΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

686-19

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

22

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

13

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

697-19

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

34

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

14

ΠΩΛΗΤΕΣ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

400-19

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

36

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

15

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΓΕΝΙΚΑ)

649-19

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

16

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΘΡΑΚΗ

401-29

401-19

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

45

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

17

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΘΡΑΚΗ

401-49

401-39

ΦΕΡΡΕΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

45

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ