Περίοδος 2000-2001

2000- 2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α.Μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΓΕΝΙΚΑ)

682-19

ΛΑΡΙΣΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

23

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

2

ΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

688-19

ΛΑΜΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

38

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

3

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΓΕΝΙΚΑ)

674-19 
671-19
690-19
687-19

ΛΑΜΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

119

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

4

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

689-19

ΛΑΜΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

17

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

5

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

665-19

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

7

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

6

ΜΑΓΕΙΡΟΙ

654-19

ΣΕΡΡΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

13

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

7

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

656-19

ΣΕΡΡΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

12

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

8

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΓΕΝΙΚΑ)

652-19

655-19

ΣΕΡΡΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

70

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

9

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ

663-19

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

42

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

10

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

662-19

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

27

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

11

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΓΕΝΙΚΑ)

685-19

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

25

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

12

ΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

686-19

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

22

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

13

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

697-19

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

34

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

14

ΠΩΛΗΤΕΣ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

400-19

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

36

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

15

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (ΓΕΝΙΚΑ)

649-19

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

16

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΘΡΑΚΗ

401-29

401-19

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

45

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

17

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΘΡΑΚΗ

401-49

401-39

ΦΕΡΡΕΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

45

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

 

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ecoplantaΤο πρόγραμμα “Promoting biological control methods in agriculture through the transfer of innovative tools and skills – ecoplanta”  στοχεύει στη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γεωργών και των αγρεργατών στον τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας.

Περισσότερα...

pools-cxΤο πρόγραμμα  “Producing open online learning systems for Centers of Excellence – POOLS – CX”   στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια Η/Υ .  Παράλληλα  θα προωθήσει και θα αξιοποιήσει την CALL (Computer Assisted Language Learning – Εκμάθηση γλώσσας με Η/Υ).

Περισσότερα...

agrotrainΤο πρόγραμμα του έργου Leonardo da Vinci της δράσης “Μεταφορά Καινοτομίας” με τίτλο “Καινοτόμα βιολογική γεωργία μέσω φιλικών προς το χρήστη εργαλείων κατάρτισης (AGROTRAIN)” υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv (Βουλγαρία) και συντονίζεται από την εταιρία ERBIL Ε.Π.Ε. από την Άγκυρα (Τουρκία).

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή