1995 - 1996

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Α.Π. - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΕΓΟ

14

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

2

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Α.Π. - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΕΓΟ

17

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Α.Π. - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΟΡΔΑΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΕΓΟ

10

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

4

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Α.Π. - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΕΓΟ

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

5

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Α.Π. - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΕΓΟ

16

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

6

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Α.Π. - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΕΓΟ

16

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

7

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Α.Π. - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΟΥΦΛΙ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΕΓΟ

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

8

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Α.Π. - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΕΓΟ

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

9

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΦΑΡΣΑΛΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Γ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ

2 ΤΜΗΜΑΤΑ

10

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Α.Π. - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

11

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ