Περίοδος 1995-1996

1995 - 1996

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Α.Π. - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΤΤΙΚΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΕΓΟ

14

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

2

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Α.Π. - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΕΓΟ

17

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Α.Π. - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΟΡΔΑΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΕΓΟ

10

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

4

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Α.Π. - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΕΓΟ

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

5

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Α.Π. - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΕΓΟ

16

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

6

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Α.Π. - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΕΓΟ

16

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

7

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Α.Π. - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΟΥΦΛΙ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΕΓΟ

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

8

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Α.Π. - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΣΕΓΟ

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

9

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΦΑΡΣΑΛΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Γ.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ

2 ΤΜΗΜΑΤΑ

10

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κ.Α.Π. - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

11

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ecoplantaΤο πρόγραμμα “Promoting biological control methods in agriculture through the transfer of innovative tools and skills – ecoplanta”  στοχεύει στη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γεωργών και των αγρεργατών στον τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας.

Περισσότερα...

pools-cxΤο πρόγραμμα  “Producing open online learning systems for Centers of Excellence – POOLS – CX”   στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια Η/Υ .  Παράλληλα  θα προωθήσει και θα αξιοποιήσει την CALL (Computer Assisted Language Learning – Εκμάθηση γλώσσας με Η/Υ).

Περισσότερα...

agrotrainΤο πρόγραμμα του έργου Leonardo da Vinci της δράσης “Μεταφορά Καινοτομίας” με τίτλο “Καινοτόμα βιολογική γεωργία μέσω φιλικών προς το χρήστη εργαλείων κατάρτισης (AGROTRAIN)” υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv (Βουλγαρία) και συντονίζεται από την εταιρία ERBIL Ε.Π.Ε. από την Άγκυρα (Τουρκία).

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή