1999 - 2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Π.Ε.Π.

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ - Ι

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

2

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

3

ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

4

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

18

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

5

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

6

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ - ΙΙ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

7

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΒΟΛΟΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Α

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

8

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

9

ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΡΚΑΣ - ΡΑΦΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΑΓΙΑΚ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

10

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

11

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ - ΝΕΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Α

14

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

12

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

14

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

13

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

13

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

14

ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΟΔΗΓΟΙ ΒΟΥΝΟΥ

ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

15

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

16

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Α

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

17

ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ - ΡΑΦΤΙΝΓΚ - ΚΑΝΩ - ΚΑΓΙΑΚ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Α

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

18

ΙΔΡΥΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

19

ΝΕΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΓΡΟΤΕΣ

Α

17

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

20

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

21

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

12

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

22

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΗΠΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Α

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

23

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΓΡΟΤΕΣ

Α

14

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

24

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

12

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

25

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ

ΣΠΑΡΤΗ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ