Περίοδος 1999-2000

1999 - 2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Π.Ε.Π.

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ - Ι

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

2

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

3

ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

4

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

18

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

5

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

6

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ - ΙΙ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

7

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΒΟΛΟΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Α

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

8

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

9

ΟΔΗΓΟΙ ΒΑΡΚΑΣ - ΡΑΦΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΑΓΙΑΚ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

10

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

11

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ - ΝΕΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Α

14

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

12

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

14

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

13

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

13

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

14

ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΟΔΗΓΟΙ ΒΟΥΝΟΥ

ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

15

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

16

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Α

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

17

ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ - ΡΑΦΤΙΝΓΚ - ΚΑΝΩ - ΚΑΓΙΑΚ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Α

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

18

ΙΔΡΥΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

19

ΝΕΕΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΓΡΟΤΕΣ

Α

17

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

20

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

21

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

12

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

22

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΗΠΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Α

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

23

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΓΡΟΤΕΣ

Α

14

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

24

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

12

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

25

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ

ΣΠΑΡΤΗ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

 

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ecoplantaΤο πρόγραμμα “Promoting biological control methods in agriculture through the transfer of innovative tools and skills – ecoplanta”  στοχεύει στη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γεωργών και των αγρεργατών στον τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας.

Περισσότερα...

pools-cxΤο πρόγραμμα  “Producing open online learning systems for Centers of Excellence – POOLS – CX”   στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια Η/Υ .  Παράλληλα  θα προωθήσει και θα αξιοποιήσει την CALL (Computer Assisted Language Learning – Εκμάθηση γλώσσας με Η/Υ).

Περισσότερα...

agrotrainΤο πρόγραμμα του έργου Leonardo da Vinci της δράσης “Μεταφορά Καινοτομίας” με τίτλο “Καινοτόμα βιολογική γεωργία μέσω φιλικών προς το χρήστη εργαλείων κατάρτισης (AGROTRAIN)” υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv (Βουλγαρία) και συντονίζεται από την εταιρία ERBIL Ε.Π.Ε. από την Άγκυρα (Τουρκία).

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή