1998 - 1999

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Π.Ε.Π.

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠ/ΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΗΠΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

2

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

3

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

5

ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

18

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

6

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

7

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

8

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

14

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

9

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΞΥΝΙΑΔΑ ΔΟΜΟΚΟΥ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

10

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

12

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

11

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΜΦΙΣΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

17

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

12

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΓΡΟΤΕΣ

Β

18

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

13

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ, ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ, ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ, ΖΥΜΑΡΙΚΑ Κ.Α.)

Μ. ΣΕΙΡΗΝΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

14

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

15

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΓΡΟΤΕΣ

Α

14

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

16

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Α

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ