1995 - 1996

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ Π.Ε.Π.

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠ/ΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΠΗΛΙΟ

ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

2

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΠ

ΤΡΙΚΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

3

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΠ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

4

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

5

ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΠΑΛΑΜΑΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

7

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

8

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ - ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

9

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

10

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

11

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

12

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

13

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

14

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΣΟΥΦΛΙ

ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

15

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΤΥΧΕΡΟ

ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

16

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

17

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

18

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

19

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΖΩΪΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

20

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΖΩΪΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΡΑΜΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

21

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΖΩΪΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

22

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

23

ΙΧΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

24

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

25

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ