Περίοδος 1995-1996

1995 - 1996

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ Π.Ε.Π.

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠ/ΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΠΗΛΙΟ

ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

2

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΠ

ΤΡΙΚΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

3

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΠ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

4

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

5

ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΠΑΛΑΜΑΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

7

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

8

ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ - ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

9

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

10

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ)

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

11

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ - ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

12

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

13

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

14

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΣΟΥΦΛΙ

ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

15

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΤΥΧΕΡΟ

ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

16

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

17

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

18

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΒΑΛΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

19

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΖΩΪΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

20

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΖΩΪΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΡΑΜΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

21

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΖΩΪΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

22

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

23

ΙΧΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

24

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

25

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

 

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ecoplantaΤο πρόγραμμα “Promoting biological control methods in agriculture through the transfer of innovative tools and skills – ecoplanta”  στοχεύει στη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γεωργών και των αγρεργατών στον τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας.

Περισσότερα...

pools-cxΤο πρόγραμμα  “Producing open online learning systems for Centers of Excellence – POOLS – CX”   στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια Η/Υ .  Παράλληλα  θα προωθήσει και θα αξιοποιήσει την CALL (Computer Assisted Language Learning – Εκμάθηση γλώσσας με Η/Υ).

Περισσότερα...

agrotrainΤο πρόγραμμα του έργου Leonardo da Vinci της δράσης “Μεταφορά Καινοτομίας” με τίτλο “Καινοτόμα βιολογική γεωργία μέσω φιλικών προς το χρήστη εργαλείων κατάρτισης (AGROTRAIN)” υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv (Βουλγαρία) και συντονίζεται από την εταιρία ERBIL Ε.Π.Ε. από την Άγκυρα (Τουρκία).

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή