1999 - 2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Α

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

16

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

3

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

5

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Α

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

6

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

7

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

8

ΤΕΧΝΙΚΟΙ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

18

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

9

ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ( RAFTING - CANOE - KAYAK )

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

24

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

10

ΤΕΧΝΙΚΟΙ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

18

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

11

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΩΝ - ΨΩΜΙΟΥ - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

17

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

12

ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ( RAFTING - CANOE - KAYAK )

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

23

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ