Περίοδος 1999-2000


1999 - 2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Α

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

16

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

3

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

15

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

5

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Α

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

6

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

7

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

8

ΤΕΧΝΙΚΟΙ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

18

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

9

ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ( RAFTING - CANOE - KAYAK )

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

24

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

10

ΤΕΧΝΙΚΟΙ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

18

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

11

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΕΥΡΩΝ - ΨΩΜΙΟΥ - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

17

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

12

ΣΥΝΟΔΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ( RAFTING - CANOE - KAYAK )

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

23

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

 

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ecoplantaΤο πρόγραμμα “Promoting biological control methods in agriculture through the transfer of innovative tools and skills – ecoplanta”  στοχεύει στη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γεωργών και των αγρεργατών στον τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας.

Περισσότερα...

pools-cxΤο πρόγραμμα  “Producing open online learning systems for Centers of Excellence – POOLS – CX”   στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια Η/Υ .  Παράλληλα  θα προωθήσει και θα αξιοποιήσει την CALL (Computer Assisted Language Learning – Εκμάθηση γλώσσας με Η/Υ).

Περισσότερα...

agrotrainΤο πρόγραμμα του έργου Leonardo da Vinci της δράσης “Μεταφορά Καινοτομίας” με τίτλο “Καινοτόμα βιολογική γεωργία μέσω φιλικών προς το χρήστη εργαλείων κατάρτισης (AGROTRAIN)” υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv (Βουλγαρία) και συντονίζεται από την εταιρία ERBIL Ε.Π.Ε. από την Άγκυρα (Τουρκία).

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή