1998 - 1999

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

2

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

3

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

4

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

7

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

8

ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

9

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

10

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

11

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

12

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

13

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

18

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

14

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

15

ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

16

ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ