Περίοδος 1998-1999

1998 - 1999

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

2

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

3

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

4

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

7

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

8

ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΛΑΜΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

9

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

10

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

11

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

12

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

13

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

18

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

14

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

15

ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

16

ΣΥΝΟΔΟΙ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

19

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

 

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ecoplantaΤο πρόγραμμα “Promoting biological control methods in agriculture through the transfer of innovative tools and skills – ecoplanta”  στοχεύει στη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γεωργών και των αγρεργατών στον τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας.

Περισσότερα...

pools-cxΤο πρόγραμμα  “Producing open online learning systems for Centers of Excellence – POOLS – CX”   στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια Η/Υ .  Παράλληλα  θα προωθήσει και θα αξιοποιήσει την CALL (Computer Assisted Language Learning – Εκμάθηση γλώσσας με Η/Υ).

Περισσότερα...

agrotrainΤο πρόγραμμα του έργου Leonardo da Vinci της δράσης “Μεταφορά Καινοτομίας” με τίτλο “Καινοτόμα βιολογική γεωργία μέσω φιλικών προς το χρήστη εργαλείων κατάρτισης (AGROTRAIN)” υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv (Βουλγαρία) και συντονίζεται από την εταιρία ERBIL Ε.Π.Ε. από την Άγκυρα (Τουρκία).

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή