1995 - 1996

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

1

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Γ

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

2

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΝΙΚΑΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

3

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

4

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

5

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

6

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΘΗΒΑ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

7

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΕΡΓΟΙ

Β

20

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ