Προγράμματα στα πλαίσια του Β' Κ.Π.Σ.

Το Κ.Ε.Κ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ από την ίδρυσή του το 1995, υλοποίησε στο πλαίσιο του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης προγράμματα σε όλη την Ελλάδα που εντάσσονται:

• Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Προώθησης της Απασχόλησης (Υπουργείο Εργασίας).

• Στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.)

• Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τουρισμός - Πολιτισμός» του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

• Προγράμματα Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης των οποίων οι καταρτιζόμενοι είναι εργαζόμενοι σε Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Κοινωνικού Τομέα. Απώτερος σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η βελτίωση και η προσαρμογή των δεξιοτήτων των ανέργων στις νέες συνθήκες και στις εκάστοτε ανάγκες τις αγοράς εργασίας και των εργαζομένων, η βελτίωση και η συμπλήρωση των προσόντων τους για την απόκτηση ευελιξίας προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες παραγωγής και εργασίας.

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ecoplantaΤο πρόγραμμα “Promoting biological control methods in agriculture through the transfer of innovative tools and skills – ecoplanta”  στοχεύει στη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γεωργών και των αγρεργατών στον τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας.

Περισσότερα...

pools-cxΤο πρόγραμμα  “Producing open online learning systems for Centers of Excellence – POOLS – CX”   στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια Η/Υ .  Παράλληλα  θα προωθήσει και θα αξιοποιήσει την CALL (Computer Assisted Language Learning – Εκμάθηση γλώσσας με Η/Υ).

Περισσότερα...

agrotrainΤο πρόγραμμα του έργου Leonardo da Vinci της δράσης “Μεταφορά Καινοτομίας” με τίτλο “Καινοτόμα βιολογική γεωργία μέσω φιλικών προς το χρήστη εργαλείων κατάρτισης (AGROTRAIN)” υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv (Βουλγαρία) και συντονίζεται από την εταιρία ERBIL Ε.Π.Ε. από την Άγκυρα (Τουρκία).

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή