ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΤΩΝ

Άρχισε στις 18/06/2012 η υλοποίηση ενός νέου προγράμματος κατάρτισης 25 ανέργων από το ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στη Λάρισα.

Το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στο Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και στην Πράξη 1. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» και έχει τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΤΩΝ».

Η χρηματοδότηση είναι κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από τον Εθνικό Προϋπολογισμό.

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 800 ωρών εκ των οποίων οι 200 ώρες είναι θεωρία και οι 600 ώρες είναι πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις που διακρίνονται στον αντίστοιχο χώρο των θεμάτων αναφοράς.

 

Στόχος του προγράμματος είναι οι καταρτιζόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές, καθώς και αξιόλογη εμπειρία σε σύγχρονα θέματα τουρισμού, ιδιαίτερα δε της παρασκευής και του σερβιρίσματος των ποτών.

Οι εκπαιδευτικές ενότητες διακρίνονται σ’ αυτές που δίνουν γενικότερες γνώσεις για τον τουρισμό στην Ελλάδα και το σύγχρονο τουριστικό προϊόν,  προετοιμάζοντας λεπτομερώς τους ωφελούμενους στα εντελώς εξειδικευμένα θέματα των τρόπων και των διαδικασιών παρασκευής και σερβιρίσματος των ποτών και των συνοδευτικών αυτών.

Οι κύριοι άξονες σχεδιασμού του προγράμματος έχουν στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στους/στις καταρτιζόμενους/νες που το παρακολουθούν:

-  Να γνωρίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις δυνατότητες και προοπτικές του τουριστικού τομέα, καθώς και τον κυρίαρχο ρόλο της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες - τουρίστες. 

-  Να καταρτιστούν σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιμέρους εργασίες του κλάδου και να διαθέτουν έτσι μεγαλύτερες δυνατότητες πρόσβασης σε μια αγορά εργασίας που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες. 

-  Να εκπαιδευτούν σε σύγχρονες τεχνολογίες και τρόπους βελτίωσης της παρεχόμενης από αυτούς υπηρεσίας προς τον πελάτη, ώστε να είναι ικανά στελέχη με το συγκριτικό πλεονέκτημα του «ειδικού».

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης διδάσκουν έμπειροι και καταξιωμένοι εκπαιδευτές δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να γίνουν πολλαπλασιαστές των σύγχρονων ιδεών και γνώσεων.

Μετά το τέλος του προγράμματος, στο Νομό Λάρισας 25 άτομα που μέχρι τώρα ήταν άνεργα θα είναι οπλισμένα με σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές ώστε να ασχοληθούν στο συγκεκριμένο τομέα με αξιώσεις.