ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΤΩΝ

Άρχισε στις 18/06/2012 η υλοποίηση ενός νέου προγράμματος κατάρτισης 25 ανέργων από το ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στη Λάρισα.

Το πρόγραμμα είναι ενταγμένο στο Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και στην Πράξη 1. «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» και έχει τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΤΩΝ».

Η χρηματοδότηση είναι κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από τον Εθνικό Προϋπολογισμό.

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 800 ωρών εκ των οποίων οι 200 ώρες είναι θεωρία και οι 600 ώρες είναι πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις που διακρίνονται στον αντίστοιχο χώρο των θεμάτων αναφοράς.

Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ecoplantaΤο πρόγραμμα “Promoting biological control methods in agriculture through the transfer of innovative tools and skills – ecoplanta”  στοχεύει στη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γεωργών και των αγρεργατών στον τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας.

Περισσότερα...

pools-cxΤο πρόγραμμα  “Producing open online learning systems for Centers of Excellence – POOLS – CX”   στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια Η/Υ .  Παράλληλα  θα προωθήσει και θα αξιοποιήσει την CALL (Computer Assisted Language Learning – Εκμάθηση γλώσσας με Η/Υ).

Περισσότερα...

agrotrainΤο πρόγραμμα του έργου Leonardo da Vinci της δράσης “Μεταφορά Καινοτομίας” με τίτλο “Καινοτόμα βιολογική γεωργία μέσω φιλικών προς το χρήστη εργαλείων κατάρτισης (AGROTRAIN)” υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv (Βουλγαρία) και συντονίζεται από την εταιρία ERBIL Ε.Π.Ε. από την Άγκυρα (Τουρκία).

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή