Στο ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ λειτουργεί από την ίδρυσή του το Τμήμα Προώθησης στην Απασχόληση.

Οι στόχοι του ΤμήματοςΠροώθησης στην Απασχόληση είναι: