• Η Προώθηση της δια βίου επιμόρφωσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης για την δημιουργία κατάλληλα εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή του στην αναπτυξιακή διαδικασία της τοπικής και ευρύτερης περιοχής.
  • Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με Κοινωνικό Αποκλεισμό.
  • Η ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού.
  • Αναβάθμιση της παρεχόμενης κατάρτισης με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών.
  • Η αποτελεσματική σύνδεση της ζήτησης και προσφοράς εργατικού δυναμικού.
  • Η ενίσχυση της παράλληλης και μόνιμης συνεργασίας με φορείς κατάρτισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και τη προώθηση της τεχνογνωσίας

ecoplantaΤο πρόγραμμα “Promoting biological control methods in agriculture through the transfer of innovative tools and skills – ecoplanta”  στοχεύει στη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γεωργών και των αγρεργατών στον τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας.

Περισσότερα...

pools-cxΤο πρόγραμμα  “Producing open online learning systems for Centers of Excellence – POOLS – CX”   στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια Η/Υ .  Παράλληλα  θα προωθήσει και θα αξιοποιήσει την CALL (Computer Assisted Language Learning – Εκμάθηση γλώσσας με Η/Υ).

Περισσότερα...

agrotrainΤο πρόγραμμα του έργου Leonardo da Vinci της δράσης “Μεταφορά Καινοτομίας” με τίτλο “Καινοτόμα βιολογική γεωργία μέσω φιλικών προς το χρήστη εργαλείων κατάρτισης (AGROTRAIN)” υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv (Βουλγαρία) και συντονίζεται από την εταιρία ERBIL Ε.Π.Ε. από την Άγκυρα (Τουρκία).

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή