Το ΓΕΩΡΓΙΚΟ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Κ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα τη Λάρισα (Σωκράτους 111) και Παραρτήματα στη Λαμία και στα Γρεβενά.

Πιστοποιήθηκε ως Κ.Ε.Κ. Εθνικής Εμβέλειας και δραστηριοποιείται στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης από τον Ιανουάριο του 1995 με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης υψηλής ποιότητας.

Το Κ.Ε.Κ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ εξειδικεύεται στα παρακάτω θεματικά πεδία:

  • Αγροτικά Επαγγέλματα
  • Επαγγέλματα Περιβάλλοντος
  • Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών
  • Επαγγέλματα Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών
  • Υγείας και Πρόνοιας
  • Πολιτισμού και Αθλητισμού
  • Παιδαγωγικά
  • Οικονομιας - Διοικησης
  • Πληροφορικης

ecoplantaΤο πρόγραμμα “Promoting biological control methods in agriculture through the transfer of innovative tools and skills – ecoplanta”  στοχεύει στη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γεωργών και των αγρεργατών στον τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας.

Περισσότερα...

pools-cxΤο πρόγραμμα  “Producing open online learning systems for Centers of Excellence – POOLS – CX”   στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια Η/Υ .  Παράλληλα  θα προωθήσει και θα αξιοποιήσει την CALL (Computer Assisted Language Learning – Εκμάθηση γλώσσας με Η/Υ).

Περισσότερα...

agrotrainΤο πρόγραμμα του έργου Leonardo da Vinci της δράσης “Μεταφορά Καινοτομίας” με τίτλο “Καινοτόμα βιολογική γεωργία μέσω φιλικών προς το χρήστη εργαλείων κατάρτισης (AGROTRAIN)” υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv (Βουλγαρία) και συντονίζεται από την εταιρία ERBIL Ε.Π.Ε. από την Άγκυρα (Τουρκία).

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή