Οι μόνιμες δομές του Κ.Ε.Κ. είναι πλήρως εξοπλισμένες με σύγχρονα εποπτικά μέσα. Οι αίθουσες διδασκαλίας τηρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και δίνουν τη δυνατότητα να εφαρμοστούν όλες οι σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης για τη διεξαγωγή προγραμμάτων υψηλής ποιότητας.

Το Κ.Ε.Κ. διαθέτει συνολικά 11 αίθουσες διδασκαλίας χώρους διοικητικής υποστήριξης, πίνακες, τηλεοράσεις-vide o , επιδιασκόπια, διαφανοσκόπια, οθόνες προβολής, m onitors, εκτυπωτές, scaner , φωτογραφικά μηχανήματα καθώς και τον κατάλληλο κατά ειδικότητα εξοπλισμό που απαιτείται π.χ. πειραματικό θερμοκήπιο, γεωργικά μηχανήματα. Επιπλέον κάθε παράρτημα είναι εξοπλισμένo με αρκετό αριθμό Η/Υ συνδεδεμένων σε δίκτυο και με πρόσβαση στο Internet για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Επίσης στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Κ. υπάρχει βιβλιοθήκη η οποία διαθέτει πλούσια βιβλιογραφία που χρησιμοποιείται τόσο από τους καταρτιζόμενους όσο και από τους συνεργάτες του.

ecoplantaΤο πρόγραμμα “Promoting biological control methods in agriculture through the transfer of innovative tools and skills – ecoplanta”  στοχεύει στη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γεωργών και των αγρεργατών στον τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας.

Περισσότερα...

pools-cxΤο πρόγραμμα  “Producing open online learning systems for Centers of Excellence – POOLS – CX”   στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια Η/Υ .  Παράλληλα  θα προωθήσει και θα αξιοποιήσει την CALL (Computer Assisted Language Learning – Εκμάθηση γλώσσας με Η/Υ).

Περισσότερα...

agrotrainΤο πρόγραμμα του έργου Leonardo da Vinci της δράσης “Μεταφορά Καινοτομίας” με τίτλο “Καινοτόμα βιολογική γεωργία μέσω φιλικών προς το χρήστη εργαλείων κατάρτισης (AGROTRAIN)” υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv (Βουλγαρία) και συντονίζεται από την εταιρία ERBIL Ε.Π.Ε. από την Άγκυρα (Τουρκία).

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή