Επίκαιρες Δημοσιεύσεις

Επιχειρήσεις

Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορούν, χωρίς καμμία επιβάρυνση ή μακροχρόνια δέσμευση, να συμμετάσχουν στα προγράμματα Voucher του Υπουργείου Εργασίας ως επιχειρήσεις Πρακτικής Άσκησης, αποδεχόμενες ένα αριθμό ωφελουμένων του προγράμματος ώστε να κάνει πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. 

Τα προγράμματα Voucher απευθύνονται σε ανέργους αποφοίτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Προβλέπουν περίπου 100 ώρες θεωρητική κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς φορείς και περίπου 450 ώρες (μέχρι 6 μήνες) πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις.

Ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση μπορεί να δεχτεί για πρακτική άσκηση το πολύ:

  • 1 άτομο αν απασχολεί 0-4 εργαζόμενους
  • το 30% των εργαζομένων της αν απασχολεί 5 εργαζόμενους και άνω

Αναμενόμενα οφέλη:

  • Κάλυψη θέσεων εργασίας, χωρίς κανένα κόστος,  για περίπου 450 ώρες (μέχρι 6 μήνες). 
  • Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος των ασκουμένων
  • Δυνατότητα επιχορήγησης για πρόσληψη ασκουμένων μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης

logo

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠαραγωΓΗ υλοποιεί την πράξη
«Τοπικές δράσεις για την παραγωγή και προώθηση γεωργικών προϊόντων στους Δήμους Φαρσάλων και Τεμπών»
μέσα από τις δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην πράξη.

ecoplantaΤο πρόγραμμα “Promoting biological control methods in agriculture through the transfer of innovative tools and skills – ecoplanta”  στοχεύει στη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γεωργών και των αγρεργατών στον τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας.

Περισσότερα...

pools-cxΤο πρόγραμμα  “Producing open online learning systems for Centers of Excellence – POOLS – CX”   στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια Η/Υ .  Παράλληλα  θα προωθήσει και θα αξιοποιήσει την CALL (Computer Assisted Language Learning – Εκμάθηση γλώσσας με Η/Υ).

Περισσότερα...

agrotrainΤο πρόγραμμα του έργου Leonardo da Vinci της δράσης “Μεταφορά Καινοτομίας” με τίτλο “Καινοτόμα βιολογική γεωργία μέσω φιλικών προς το χρήστη εργαλείων κατάρτισης (AGROTRAIN)” υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv (Βουλγαρία) και συντονίζεται από την εταιρία ERBIL Ε.Π.Ε. από την Άγκυρα (Τουρκία).

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή