Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος «Ανάπτυξη ποιοτικής προσέγγισης για επαγγελματίες στην εκτίμηση ιδιοκτησίας για αποτελεσματική φορολογική διαχείριση»είναι:

•  Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ειδικών που δραστηριοποιούνται στη διοίκηση και αγορά γης και σχετικούς ιδιωτικούς τομείς καθώς και των νεοεισερχόμενων στο χώρο.

•  Η ανάπτυξη μιας σύγχρονης πλατφόρμας γνώσης, η οποία θα καλύπτει τρία εκπαιδευτικά στάδια:

α. Επαγγελματική κατάρτιση.

β. Εξειδικευμένη εκπαίδευση.

γ. Εκπαίδευση εκπαιδευτών .

•  Η άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες.

•  Η παροχή στις ομάδες στόχου νέων τύπων εκπαίδευσης - σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες.

•  Η διάχυση των Ευρωπαϊκών Προτύπων, καλών πρακτικών και παγίωση της μεθοδολογίας.

•  Η παροχή οδηγιών και συμβουλών στους επαγγελματίες διοίκησης γης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

•  Ανώτερους υπάλληλους διοίκησης γης που εργάζονται στην τοπική δημόσια διοίκηση.

•  Δημόσιους υπάλληλους που εργάζονται στις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες στον τομέα της φορολογίας και διοίκησης γης.

•  Διευθυντές που εργάζονται στα εθνικά/περιφερειακά/τοπικά κτηματολόγια.

•  Εκτιμητές γης που εργάζονται για τον τραπεζικό τομέα και τις ασφαλιστικές εταιρείες.

•  Νέους πτυχιούχους που αναζητούν ένα νέο επάγγελμα.

•  Άνεργους πτυχιούχους για επαγγελματική αποκατάσταση.

•  Εκτιμητές γης που εργάζονται για τα κτηματομεσιτικά γραφεία και τα δημόσια συμβολαιογραφεία.

•  Καθηγητές και εκπαιδευτές που απασχολούνται σε οργανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης και πανεπιστήμια.

Οι Εταίροι


1.

Regional Training Centre - Bucharest , RTC - B
(Ρουμανία)

www.crfb.ro


2.

Γεωργικό - Τεχνολογικό Κέντρο Έρευνας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης «ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
(Ελλάδα)

www.geoan.gr


3.

Asociatia Nationala A Evaluatorilor Din Romania, ANEVAR
( Ρουμανία )

www.anevar.com

4.

Technical University of Civil Engineering Bucharest , UTCB
( Ρουμανία )

www.utcb.ro


5.

Oxford Brooks University , OBU
(Ηνωμένο Βασίλειο)

www.brookes.ac.uk

6.

University of West Hungary College of Geoinformatics , NYME-GEO
( Ουγγαρία )

www.geo.info.hu

ecoplantaΤο πρόγραμμα “Promoting biological control methods in agriculture through the transfer of innovative tools and skills – ecoplanta”  στοχεύει στη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γεωργών και των αγρεργατών στον τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας.

Περισσότερα...

pools-cxΤο πρόγραμμα  “Producing open online learning systems for Centers of Excellence – POOLS – CX”   στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια Η/Υ .  Παράλληλα  θα προωθήσει και θα αξιοποιήσει την CALL (Computer Assisted Language Learning – Εκμάθηση γλώσσας με Η/Υ).

Περισσότερα...

agrotrainΤο πρόγραμμα του έργου Leonardo da Vinci της δράσης “Μεταφορά Καινοτομίας” με τίτλο “Καινοτόμα βιολογική γεωργία μέσω φιλικών προς το χρήστη εργαλείων κατάρτισης (AGROTRAIN)” υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv (Βουλγαρία) και συντονίζεται από την εταιρία ERBIL Ε.Π.Ε. από την Άγκυρα (Τουρκία).

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή