Ο κύριος στόχος του προγράμματος «Εργαλεία για δασκάλους, καθηγητές και εκπαιδευτές στον τομέα της διαφορετικότητας των ανθρώπων» είναι:

•  Η ανάλυση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του δασκάλου, του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτή σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, ούτως ώστε να είναι ικανοί να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες, τις ικανότητες και δεξιότητες των διαφορετικών ανθρώπων και την μετατροπή αυτού σε συγκριτικό πλεονέκτημα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

•  Δασκάλους και εκπαιδευτές εκπαιδευτικών οργανισμών, σε εκπαιδευτές σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στις βιομηχανίες, στα μέσα ενημέρωσης και στην υγεία.

•  Εκπαιδευτικοί οργανισμοί (επαγγελματικά κέντρα κατάρτισης, πανεπιστήμια, πολυτεχνεία, σχολές μαθητείας).

Τα προϊόντα του προγράμματος είναι:

•  An Assessment Tool.

•  Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

•  Ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο.

Οι Εταίροι

Tampereen Aikuiskoulutussaatio/Tampereen Aikuiskoulutuskeskus - Finland

Γεωργικό Τεχνολογικό Κέντρο Έρευνας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης - Ελλάδα

FLORIDA CENTRE DE FORMACIO ( Florida Training Centre) - Spain

FUNDACIO FLORIDA (Florida Foundation) - Spain

Hameen ammattikorkeakoulu/ Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Finland

Pirkanmaan Oppisopimuskeskus - Finland

Tampere Business Campus TBC ry - Finland

Turun ammattikorkeakoulu - Finland

Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) - Norway

VOX Learing for Arbeidslivet - Norway

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach - Poland

 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ecoplantaΤο πρόγραμμα “Promoting biological control methods in agriculture through the transfer of innovative tools and skills – ecoplanta”  στοχεύει στη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γεωργών και των αγρεργατών στον τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας.

Περισσότερα...

pools-cxΤο πρόγραμμα  “Producing open online learning systems for Centers of Excellence – POOLS – CX”   στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια Η/Υ .  Παράλληλα  θα προωθήσει και θα αξιοποιήσει την CALL (Computer Assisted Language Learning – Εκμάθηση γλώσσας με Η/Υ).

Περισσότερα...

agrotrainΤο πρόγραμμα του έργου Leonardo da Vinci της δράσης “Μεταφορά Καινοτομίας” με τίτλο “Καινοτόμα βιολογική γεωργία μέσω φιλικών προς το χρήστη εργαλείων κατάρτισης (AGROTRAIN)” υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv (Βουλγαρία) και συντονίζεται από την εταιρία ERBIL Ε.Π.Ε. από την Άγκυρα (Τουρκία).

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή