Το "AQUAFARM" , είναι διάρκειας 2 ετών στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, τομεακό πρόγραμμα «Leonardo da Vinci», Δράση Εταιρικές Σχέσεις με στόχο την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής εμπειρίας και καινοτόμων προσεγγίσεων με την Υδροπονία, καθώς και την ανάπτυξη δικτύων διάδοσης για την διευκόλυνση της μεταφοράς και ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην "καινοτομία". Αυτός ο όρος σε σχέση με το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως ο προσδιορισμός νέων εκπαιδευτικών υλικών, μεθοδολογιών και προσεγγίσεων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σκοπεύει στην διάδοση της καινοτομίας δια μέσω της εταιρικής συνεργασίας, των μεθόδων εργασίας, την αξιολόγηση και των στρατηγικών διάχυσης.

Μεγάλη έμφαση δίνεται στην ποιοτική επιλογή των επιμέρους οργανισμών της κοινοπραξίας, προερχόμενοι από διαφορετικούς τομείς και τέσσερις χώρες π.χ. Μικρομεσαία επιχείρηση, πανεπιστήμιο, Δημόσια αρχή και εκπαιδευτικό κέντρο.

Ο στόχος της εταιρικής σχέσης είναι η επίτευξη της διάδοσης μιας αποδεδειγμένης τεχνικής για την ενίσχυση των ομάδων-στόχων, με σκοπό την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων και της ανάπτυξης πρόσθετων τρόπων για τη βελτίωση των εργασιών τους με αρμονία στο περιβάλλον.

Αυτή η τεχνική αναφέρεται στην καλλιέργεια με την απουσία εδάφους, όπου είναι η πρακτική καλλιέργειας φυτών με απλή υδροπονία ή υδροπονία με εμπλουτισμένο υδατικό διάλυμα.

Η εταιρική σχέση θα ερευνήσει εφαρμογές καλλιέργειας άνευ εδάφους στην Ευρώπη για την ανάπτυξη επιχειρηματικών καινοτομιών των ομάδων στόχων, θα διαδώσει τα αποτελέσματα δια μέσω παραγωγής φυλλαδίων και παρακολουθώντας/οργανώνοντας σεμινάρια/εργαστήρια για την παρουσίαση του προγράμματος.

Οι Εταίροι

1.

Erbil Project Consulting Engineering Co., Ltd, Τουρκία

2.

Γεωργικό Τεχνολογικό Κέντρο Έρευνας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης - Ελλάδα

3.

Agricultural University - Plovdiv , Βουλγαρία

4.

Asociacion Amigos de Europa Leonardo da Vinci, Ισπανία

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα του προγράμματος   :   http://www.aquafarm-eu.com

ecoplantaΤο πρόγραμμα “Promoting biological control methods in agriculture through the transfer of innovative tools and skills – ecoplanta”  στοχεύει στη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γεωργών και των αγρεργατών στον τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας.

Περισσότερα...

pools-cxΤο πρόγραμμα  “Producing open online learning systems for Centers of Excellence – POOLS – CX”   στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια Η/Υ .  Παράλληλα  θα προωθήσει και θα αξιοποιήσει την CALL (Computer Assisted Language Learning – Εκμάθηση γλώσσας με Η/Υ).

Περισσότερα...

agrotrainΤο πρόγραμμα του έργου Leonardo da Vinci της δράσης “Μεταφορά Καινοτομίας” με τίτλο “Καινοτόμα βιολογική γεωργία μέσω φιλικών προς το χρήστη εργαλείων κατάρτισης (AGROTRAIN)” υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv (Βουλγαρία) και συντονίζεται από την εταιρία ERBIL Ε.Π.Ε. από την Άγκυρα (Τουρκία).

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή