Η διαδικασία αναζήτησης εργασίας αποτελεί μια χρονοβόρα και επίπονη προσπάθεια για τους περισσότερους. Στην προσπάθεια αυτή ορισμένα εργαλεία θεωρούνται απαραίτητα και διευκολύνουν την εύρεση της πολυπόθητης θέσης εργασίας.

Στους παρακάτω συνδέσμους περιγράφονται αναλυτικά οι οδηγίες σύνταξης ενός βιογραφικού σημειώματος και της επιστολής που το συνοδεύει, οι οδηγίες αναζήτησης και συγγραφής μια συστατικής επιστολής και οι οδηγίες συμμετοχής σε μία συνέντευξη επιλογής προσωπικού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Η ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ecoplantaΤο πρόγραμμα “Promoting biological control methods in agriculture through the transfer of innovative tools and skills – ecoplanta”  στοχεύει στη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γεωργών και των αγρεργατών στον τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας.

Περισσότερα...

pools-cxΤο πρόγραμμα  “Producing open online learning systems for Centers of Excellence – POOLS – CX”   στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια Η/Υ .  Παράλληλα  θα προωθήσει και θα αξιοποιήσει την CALL (Computer Assisted Language Learning – Εκμάθηση γλώσσας με Η/Υ).

Περισσότερα...

agrotrainΤο πρόγραμμα του έργου Leonardo da Vinci της δράσης “Μεταφορά Καινοτομίας” με τίτλο “Καινοτόμα βιολογική γεωργία μέσω φιλικών προς το χρήστη εργαλείων κατάρτισης (AGROTRAIN)” υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv (Βουλγαρία) και συντονίζεται από την εταιρία ERBIL Ε.Π.Ε. από την Άγκυρα (Τουρκία).

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή