Στο ΚΕΚ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ λειτουργεί από την ίδρυσή του το Τμήμα Προώθησης στην Απασχόληση.

Οι στόχοι του ΤμήματοςΠροώθησης στην Απασχόληση είναι:

  • Η εξατομικευμένη προσέγγιση και παρακολούθηση των καταρτιζομένων στο ΚΕΚ και η τοποθέτησή τους σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας
  • Η επικοινωνία με τους φορείς των εργοδοτών και των εργαζομένων της περιοχής
  • Η έρευνα για τις κενές θέσεις εργασίας και η επικοινωνία με τους κατάλληλους καταρτιζόμενους για την πλήρωσή τους.
  • Η επιστημονική στήριξη των καταρτιζομένων στις επιχειρηματικές τους προσπάθειες.

ecoplantaΤο πρόγραμμα “Promoting biological control methods in agriculture through the transfer of innovative tools and skills – ecoplanta”  στοχεύει στη βελτίωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των γεωργών και των αγρεργατών στον τομέα της βιολογικής φυτοπροστασίας.

Περισσότερα...

pools-cxΤο πρόγραμμα  “Producing open online learning systems for Centers of Excellence – POOLS – CX”   στοχεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με τη βοήθεια Η/Υ .  Παράλληλα  θα προωθήσει και θα αξιοποιήσει την CALL (Computer Assisted Language Learning – Εκμάθηση γλώσσας με Η/Υ).

Περισσότερα...

agrotrainΤο πρόγραμμα του έργου Leonardo da Vinci της δράσης “Μεταφορά Καινοτομίας” με τίτλο “Καινοτόμα βιολογική γεωργία μέσω φιλικών προς το χρήστη εργαλείων κατάρτισης (AGROTRAIN)” υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv (Βουλγαρία) και συντονίζεται από την εταιρία ERBIL Ε.Π.Ε. από την Άγκυρα (Τουρκία).

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή